Monthly Archives: March 2012

Fabian Alcântara – Cordoba / Argentyna

Czy istota rzeczy poprzedza jej kształt czy na odwrót? Istnieje ostateczna istota, wewnętrzny charakter, który jest źródłem wszelkiego istnienia. Dotyczy to wszystkiego, co istnieje. Nasza percepcja świata jest względna. To co postrzegamy opiera się na zewnętrznych kryteriach i ograniczających nas … Continue reading

Posted in Blog / Polski | Tagged , , , | Leave a comment

Fabian Alcântara – Córdoba / Argentina

Does “essence” precede “form”, or vice versa? There is an Ultimate Essence, an intrinsic nature from which all existence originates. This is true for all that exists. We have a relative perception of the world; our perceptions are based on … Continue reading

Posted in Blog / English | Tagged , , , | Leave a comment

Fabian Alcántara – Córdoba / Argentina

¿La esencia de las cosas se encuentra de forma predeterminada o no? Existe una esencia última, una naturaleza intrínseca que es el origen de toda existencia. Esto se aplica a todo lo existente. Nuestra percepción del mundo es relativa, lo … Continue reading

Posted in Blog / Español | Tagged , , , | Leave a comment

Fabian Alcântara – Córdoba / Argentina

A essência precede a forma ou há primeiro uma forma e nós damos essência a ela? Há uma essência final, uma natureza intrínseca de onde toda a existência se origina. Isto aplica-se a tudo que existe. Toda nossa percepção do … Continue reading

Posted in Blog / Português | Tagged , , , | Leave a comment

Fabian Alcântara – Córdoba / Argentina

L’essenza è preceduta da una forma o, esiste l’essenza in sé, alla quale noi diamo poi una forma? C’è un ultima essenza, una natura intrinseca, da cui proviene tutta l’esistenza, questo vale per tutto ciò che esiste. Tutta la nostra … Continue reading

Posted in Blog / Italiano | Tagged , , , | Leave a comment

Fabian Alcântara – Córdoba / Argentinië

Gaat essentie vooraf aan vorm of is er eerst vorm en geven wij er essentie aan? Er bestaat een ultieme essentie, een intrinsieke natuur waaruit alles wat bestaat voortkomt. Dit geldt voor alles wat bestaat. Al onze waarneming van de … Continue reading

Posted in Blog / Nederlands | Tagged , , | Leave a comment

Фабиан Алкантара – Кордова / Аргентина

Предшествует сущность форме или наоборот? Существует конечная сущность, внутренняя природа которой есть то, из чего все состоит. Это относится ко всему, что существует. Все наше восприятие мира является относительным. То, что мы воспринимаем, основывается на внешних критериях и определенных формах. … Continue reading

Posted in Blog / Русский | Leave a comment

Fabian Alcântara – Córdoba / Argentine

L’essence des choses précède-elle leur forme ou vice-versa ? Il existe une essence ultime, une nature intrinsèque qui est à l’origine de toute existence. Cela s’applique à tout ce qui existe. Notre perception du monde est relative, ce que nous … Continue reading

Posted in Blog / Français | Tagged , , , | Leave a comment

Lara Augustin – Wellington / Nowa Zelandia

Czy nieświadomie wybieramy własne nieszczęścia i niepowodzenia? Kto z nas nie miał trudnych chwil w życiu? Niektórzy z nas przeżywają w takich momentach poważne problemy. Ważne jest, aby pamiętać, że sposób postępowania z takimi wyzwaniami ma znaczący wpływ na naszą … Continue reading

Posted in Blog / Polski | Tagged , , , | Leave a comment

Lara Augustine – Wellington / New-Zeeland

Do we subconsciously choose our misfortunes and setbacks? We all experience difficulties in our lives, and many of us experience major setbacks at any given moment, but what is important is how we respond or react to these challenges. Our … Continue reading

Posted in Blog / English | Tagged , , , | Leave a comment