Monthly Archives: April 2012

Harald Jensen – Kopenhaga / Dania

Czy uniwersalna kultura jutra będzie bliższa wzorcom zachodnim, czy może raczej wschodnim? Wschód i Zachód mają wspólny model nauczania: odkryć i dowiedzieć się, co leży u podstaw fenomenu duchowości i określić sposób, w jaki ta uniwersalna rzeczywistość może znaleźć swoje … Continue reading

Posted in Blog / Polski | Tagged , | Leave a comment

Harald Jensen – Copenhagen / Denmark

Will the universal culture of tomorrow resemble more a Western or an Eastern model? Both Western and Eastern cultures share a common doctrine; discovering and learning what lies at the core of the Phenomenon of Spirituality and the way in … Continue reading

Posted in Blog / English | Tagged , , | Leave a comment

Harald Jensen – Copenhague / Dinamarca

A cultura universal do amanhã parece mais como o modelo ocidental ou oriental? O que um ocidental pode aprender do conhecimento oriental e um oriental do conhecimento ocidental é o que o núcleo do fenômeno da espiritualidade é e como … Continue reading

Posted in Blog / Português | Tagged , , , | Leave a comment

Harald Jensen – Copenhague / Dinamarca

¿La cultura universal de mañana se parecería al modelo occidental o más bien al modelo oriental? Occidente y Oriente comparten un precepto común: descubrir y aprender lo que se halla en el corazón del fenómeno de la espiritualidad y definir … Continue reading

Posted in Blog / Español | Tagged , , , | Leave a comment

Harald Jensen – Copenhagen / Danimarca

La cultura universale di domani assomiglierà più al modello occidentale o a quello orientale? Che un occidentale possa imparare dalla conoscenza orientale e un orientale daquella occidentale e, come possa essatrovare il suo posto di realtà universale all’interno del modello … Continue reading

Posted in Blog / Italiano | Tagged , , , | Leave a comment

Harald Jensen – Kopenhagen / Denemarken

Zal de universele cultuur van morgen eerder op een westers of op een oosters model lijken? Wat een westerling van oosterse kennis kan leren en een oosterling van westerse kennis, is wat de kern van het fenomeen spiritualiteit is en … Continue reading

Posted in Blog / Nederlands | Tagged , , , | Leave a comment

Харальд Йенсен – Копенгаген / Дания

Будет ли мировая культура завтра выглядеть как модель западной или восточной культуры? Чему могут научить знания востока Запад, а западные знания Восток, так это то, что основа феномена духовности находиться в их обоих и в рамках мировой универсальной культуры.

Posted in Blog / Русский | Leave a comment

Harald Jensen – Copenhague / Danemark

La culture universelle de demain ressemblera-t-elle à un modèle occidental ou plutôt à un modèle oriental ? L’Occident et l’Orient partagent un enseignement commun : découvrir et apprendre ce qui réside au cœur du phénomène de la spiritualité et définir … Continue reading

Posted in Blog / Français | Tagged , , , | Leave a comment

Mwai Odinga – Nairobi / Kenia

Czy uważa Pan, że w niektórych przypadkach wojna może być uzasadnionym rozwiązaniem w naszej cywilizacji? Odrzucam wszelkie formy przemocy i uważam, że wojny należy unikać w każdej możliwej sytuacji. Wojna jest ludzkim błędem i nie może być w żaden sposób … Continue reading

Posted in Blog / Polski | Tagged , , , | Leave a comment

Mwai Odinga – Nairobi / Kenya

Are there ever circumstances in which war is justified? I disapprove of any form of violence and believe it should be avoided at all costs. War leads to the total depravation of humanity, and is never “civilized” in nature. “Civilization” … Continue reading

Posted in Blog / English | Tagged , , , | Leave a comment