Cynthia Huaman – Lima / Peru

Jak możemy wzbogacić nasze związki?

Myślę, że ważna jest możliwość prowadzenia głębokich rozmów na temat naszego zachowania i naszych motywacji. Zauważam, że wciąż poświęca się temu mało czasu. Powierzchowność jest charakterystyczna dla naszej epoki, co oczywiście widać w naszych rozmowach i w naszych związkach. Można tu wymienić kilka powodów, spośród których przyzwyczajenie jest bez wątpienia jednym z najważniejszych. Jeśli wystarcza nam monotonne życie, sprzyjamy cofaniu się. Takie zachowanie czyni nasze związki powierzchownymi. Moglibyśmy więc zacząć od wykazania większej ambicji. Ambicja otwiera nam oczy na nowe życiowe szanse. Może wtedy nastąpić wymiana idei, dzięki której możemy zachęcić innych do otwarcia się na nowe możliwości. W ten sposób nasze związki nabierają większej wartości i mogą inspirować nas do dalszych działań po to, abyśmy nie zadowalali się banalną rzeczywistością, którą już znamy.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.