Antara Karvade – Madhya Pradesh / India

Ziet u de armoede in de wereld als een collectieve verantwoordelijkheid?

Of we het nou willen of niet, we zijn allemaal betrokken bij wat er in de wereld gebeurt. Wat ook onze eigen levensstandaard is, we zien allemaal dat een groot aantal mensen een levenstandaard hebben die eigenlijk iedere proportie te boven gaat, alsof armoede helemaal niet bestaat. Het feit, echter, dat de meerderheid van de inwoners van onze planeet in armoede leeft en dat er miljoenen aan hongersnood lijden, is onze verantwoordelijkheid. Het volstaat misschien om aandacht te hebben voor de ware oorzaken van dit onevenwicht, om je bewust te worden van de grote noodzaak om acties te ondernemen die een aanmoediging kunnen zijn om de rijkdom tussen mensen beter te verdelen. Elke individuele bewustwording kan dan weer op zichzelf een aansporing zijn voor anderen het goede voorbeeld te volgen en zo bij te dragen tot een collectief inzicht, dat in staat is de hele wereld te veranderen.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.