Nizar Al Merrouni – Tanger / Marokko

Welke elementen stellen ons in staat persoonlijke evolutie te herkennen? En hoe kunnen we onze eigen persoonlijke evolutie versnellen?

Laat me eerst aangeven dat wanneer ik over persoonlijke evolutie spreek, dat ik daar de evolutie van het bewustzijn van een individu mee bedoel. We herkennen deze evolutie wanneer een persoon altruïstische eigenschappen vertoont; wanneer zijn handelingen niet overwegend door egocentrische wensen worden aangestuurd en wanneer een diepe gedrevenheid wordt getoond voor het in gang zetten van processen om de toestand van de mensheid te verbeteren. Deze persoon tracht meer belang te hechten aan mensen om zich heen dan aan zichzelf. Wat betreft hetgeen onze persoonlijke evolutie kan versnellen: Ik zou aandacht en vrijgevigheid aanraden. Aandacht ontwikkelen voor wat werkelijk is en nuttige vrijwillige activiteiten verrichten zijn belangrijke pijlers in een persoonlijke evolutie.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.