Nizar Al Merrouni – Tanger / Maroko

Jakie czynniki pozwalają na dostrzeżenie osobistego rozwoju? I jak możemy przyspieszyć ten rozwój?

Doprecyzujmy, że gdy mówimy o rozwoju osobistym, chodzi oczywiście o ewolucję świadomości jednostki. Dostrzegamy tę ewolucję, jeśli dana osoba zaczyna przejawiać bardziej altruistyczną postawę. Jej działania są wówczas mniej zależne od egocentrycznych pragnień i odkrywają głęboką wrażliwość, która ma na celu poprawę kondycji człowieka. Taka osoba stara się nadać większe znaczenie innym ludziom i otaczającemu światu niż sobie samej. Jeśli chodzi o sposoby na przyspieszenie osobistego rozwoju, doradziłbym medytację oraz wspaniałomyślność. Prawidłowa medytacja i skuteczne działania w służbie innym są częścią najważniejszych filarów w procesie ewolucji.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.