Bogoz Gevork – Jerevan / Armenië

Hoe beschrijft u een spiritueel werk?

Wat een werk spiritueel maakt, is het element van waarheid dat het tracht weer te geven door ons ertoe aan te zetten de spirituele realiteit in onszelf te ontdekken en te ontwikkelen. In grote lijnen kunnen we zeggen dat de auteur van een spiritueel werk op zoek is naar een bevrijding van het valse en het onjuiste.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.