Charnita Arora – New Delhi / India

Ik heb een moeilijke maar concrete vraag voor u. Zijn we werkelijk in staat om de wereld te veranderen?

Mijn antwoord is even duidelijk als uw vraag: Ja! De wereld is een stroom van collectieve handelingen. Mensen zijn geen machteloze slachtoffers van hun omstandigheden. Trouwens wat we “de wereld” noemen is grotendeels het resultaat van menselijke handelingen. Het menselijk handelen heeft deze omstandigheden laten ontstaan en dus kunnen ze op elk moment veranderd worden door menselijk inspanning. Laat dit als krachtige inspiratie dienen voor hen die de werkelijkheid niet alleen willen verklaren, maar ook willen veranderen.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.