Antonio Borges – Caracas / Venezuela

De economische migratie kan niet worden opgelost door alle armen naar rijkere oorden te laten verhuizen. Welke oplossingen stelt u voor?

De fundamentele onrechtvaardigheid ligt in de wereldeconomie zelf, die veel mensen niet toelaat een waardig bestaan te leiden. Het huidige economische systeem zorgt ervoor dat de welvaart van bepaalde volkeren alleen mogelijk is zolang andere volkeren in angst en nood leven zodat ze gemakkelijker uitgebuit kunnen worden. Wil men de armoede bestrijden, zal men mee moeten werken aan een nieuw economisch concept waarin vrijheid en rechtvaardigheid voor alle mensen in de wereld centraal staan. Concreet wil dat zeggen dat men via de politieke machten de grote multinationals zal moeten dwingen tot een herverdeling van het wereldinkomen en van de hulpbronnen ten gunste van de armere bevolkingsgroepen.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.