Veerle Roche – Gandawa / Belgia

Co według Pana jest najważniejsze w edukacji dzieci?

Edukacja w jak największym stopniu powinna opierać się na życzliwości. Człowiek jest istotą wrażliwą i emocjonalną, która dzięki temu posiada wrodzoną dobroć. Ta wrażliwość jest podstawą moralności, ale ponieważ emocjonalność łatwo przeradza się w egocentryzm, musi być udoskonalona poprzez edukację. Dobro, które jest tylko innym określeniem miłości, zawsze powinno być wspólnym elementem dowolnej edukacji. Ten, kto rozwija w sobie dobro, rozwija także inne zalety, takie jak sprawiedliwość, lojalność, uczciwość i inne formy relacji oparte na poszanowaniu uczuć innych. Wynik takiej edukacji nie gwarantuje szczęścia, ale zawsze przynosi więcej harmonii i wewnętrznego spokoju zarówno dla dziecka, jak i dla świata.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.