Antonio Borges – Caracas / Wenezuela

Migracja zarobkowa nie może być rozwiązana poprzez wysyłanie biednych do bogatszych krajów. Jaki ma Pan pomysł na rozwiązanie tego problemu?

Podstawowa niesprawiedliwość leży w samej gospodarce światowej, która wielu ludziom nie pozwala na godne życie. Obecny system gospodarczy sprawia, że bogactwo niektórych narodów zależy od tego jak długo inni ludzie żyją w strachu i nędzy, dzięki czemu mogą być łatwo wykorzystani. Jeśli chcemy walczyć z ubóstwem, musimy być gotowi na udział w nowej koncepcji ekonomicznej, w której najważniejsze miejsce zajmują wolność i sprawiedliwość wobec wszystkich ludzi na całym świecie. Konkretnie oznacza to, że z pomocą sił politycznych powinniśmy zmusić koncerny międzynarodowe do udziału w redystrybucji światowych dochodów i sprawiedliwego podziału zasobów w taki sposób, aby przyniosło to wymierne korzyści dla biednych populacji.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.