Szymon Konieczny – Wrocław / Polen

Veel mensen hebben een etnocentrische visie op de wereld. Hoe gevaarlijk is dat? En hoe kan dat verholpen worden?

Het centraal zetten van de eigen cultuur ligt aan de basis van racisme, sektarisme en andere vormen van discriminatie en leidt tot een vijandige houding tegenover andere culturen. Etnocentrische mensen beschouwen hun waarden en gewoontes als de enige juiste. Een triest gevolg van deze sociaal-culturele conditionering is dat de angst en de onwetendheid van deze mensen doorgegeven wordt, en vaak opgedrongen wordt, aan de volgende generaties. Tegen etnocentrisme bestaat er slechts één remedie: De geest van al zijn doctrinaire opvattingen bevrijden zodat het voor zichzelf kan denken.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.