Patricia Ochoa – Arica / Chile

Czy poezja pozwala nam inaczej spojrzeć na rzeczywistość?

Każdy, kto wyraża siebie poprzez sztukę poezji zachowuje wyraziste cechy języka, ale pozwala sobie przedstawić je w symbolicznej formie. Poeta przedstawia więc charakterystyczną wizję rzeczywistości, ale przede wszystkim wyraża swoje uczucia. Poezja może być pomostem między uczuciami poety i osobistymi odczuciami czytelnika, co pozwala rozwinąć, a nawet pogłębić postrzeganie rzeczywistości przez czytelnika.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.