Rhonda Barrett – Boston / Stany Zjednoczone

Jako pisarz przywiązuje Pan wielką wagę do tajemnicy. Czy może Pan powiedzieć nam coś więcej na ten temat?

Tajemnica przestaje być tajemnicza gdy może być zrozumiana. Jedyną znaczącą próbą wyjaśnienia tajemnicy jest próba jej wyrażenia, z wielką pokorą, oczywiście, poprzez niektóre formy artystyczne, literackie lub muzyczne. Cechą wyróżniającą jest to, że tajemnica nie zna granic, a to, co jest w niej ograniczone można sformułować lub wyrazić za pomocą racjonalnych pojęć.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.