Ludwik Naruszewicz – Kraków / Polska

Czym jest karma i w jaki sposób może określać nasze życie?

Karma jest podstawowym pojęciem w filozofii Indii. Określenie to pochodzi z sanskrytu i oznacza „akty lub czynności”. Na Zachodzie pojęcie to jest bardziej znane jako uniwersalne prawo przyczyny i skutku. Nasza karma w dużej mierze determinuje nasze pragnienia, a zatem nieuchronnie także nasze doświadczenia. Jesli w tym samym czasie pragnienie, które pielęgnujemy wchodzi w kontakt z warunkami niezbędnymi do dojrzewania tego pragnienia, pragnienie to przynosi nam doświadczenie. Jeśli jest to szkodliwe pragnienie, będziemy mieć bolesne doświadczenie. Jeśli jest to zdrowe pragnienie, nasze doświadczenie będzie przyjemne. Nasza karma w istotny sposób determinuje nasze życie, ponieważ każde nowe doświadczenie daje nam możliwość poszerzenia naszej wiedzy i tym samym lepsze zdefiniowanie nowych działań. Działania, które z kolei tworzą nową karmę będą rodzić nowe pragnienia, które z kolei będą miały kluczowe znaczenie dla nowych doświadczeń. Tak więc, zgodnie z prawem karmicznym, pojawiają się kolejne pragnienia, doświadczenia i działania.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.