Anupam Khare – Allahabad / India

Czy „Pole” lub jak niektórzy nazywają to „Próżnia” istnieje naprawdę czy może jest częścią naszej wyobraźni?

„Pole” jest wymiarem, który postrzegamy jako Próżnię. Znajduje się ono w przestrzeni pomiędzy myślami, przedmiotami i ruchami. To przestrzeń, której nie możemy dostrzec ani doświadczyć za pomocą naszego typowego podejścia i dlatego możemy ją zdefiniować jako „Nicość”. Jednak w chwilach przejaśnienia uświadamiamy sobie istnienie tej przestrzeni, która okazuje się być bardzo bogata i dynamiczna. Pole to jest czystym potencjałem, z którego emanuje każda nowa chwila, sama rzeczywistość i wszystko co w niej zawarte.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.