Pascale Le Verger – Bilic / France

Hoe komt conditionering tot stand, en kunnen we ons daarvan bevrijden?

We dragen overal waar we zijn een beeld van onszelf mee. En keer op keer scheppen en herscheppen we dat beeld door wat we denken, zeggen en doen. Dat beeld is geleidelijk opgebouwd in onze geest door cultuur, opvoeding, beschaving, traditie, nationaliteit, status en nog meer zaken waarmee we ons identificeren. Door de tijd heen ontwikkelen we zo bepaalde gewoontes en raken we gevangen in bepaalde denk- en gedragspatronen, die moeilijk te doorbreken zijn. Onze keuzevrijheid wordt steeds kleiner en onze gewoontes worden als het ware de grens van onze wereld. Bevrijding van onze conditionering kan alleen gebeuren door ons bewust te worden van het soort gedachten dat we gewoonlijk hebben, vooral de hardnekkige negatieve gedachten waarmee we ons al lang identificeren.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.