Christian Dufour – Namur / Belgia

Wyraźnie preferuje Pan myślenie intuicyjne aniżeli intelektualne. Ale czy to nie intelekt ludzki doprowadził do powstania stanu świadomości, który obecnie znamy?

Myśl jest wykorzystywana w prawidłowy sposób, jeśli jest traktowana, jako narzędzie poznania. Gdy używamy jej, jako jedynego narzędzia do oceny, tworzymy podziały. Podziały te automatycznie prowadzą do przyszłych konfliktów, ponieważ od chwili, kiedy pozwalamy dominować naszym uprzedzeniom, tworzymy dwoistość. Każdy, kto poszukuje ewolucji świadomości, powinien to robić mądrze. Musi być w stanie wysłuchać i rozważyć wszystkie opinie nie odrzucając ich, ani nie akceptując. Kiedy staramy się bronić konkretnego punktu widzenia, opartego na wiedzy nabytej przed rozpoczęciem naszego poszukiwania, takie poszukiwanie nie ma sensu i nie jest możliwa jakakolwiek ewolucja świadomości.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.