Nanako Takahashi – Nagoya / Japonia

Czy jesteśmy wolni od naszych wyborów?

Każde uświadomienie sobie czegoś coraz bardziej nas uwalnia. Kiedy uświadomimy sobie kim naprawdę jesteśmy, poza naszymi myślami i emocjami, a szczególnie poza przeszłością, której jesteśmy więźniami, dostrzeżemy świat zewnętrzny z większą jasnością, z przemocą, która nas otacza, ale także z wszechobecną miłością. Nasz charakter i prymitywne pragnienia w mniejszym stopniu będą wpływać na nasze wybory. Wolny wybór jest, więc raczej stopniowym zdobywaniem niezależności wyboru, aniżeli stanem stabilnym i nieruchomym.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.