Samira Cherine – Aleksandria / Egipt

Czy miłość jest czymś naturalnym, a jeśli tak, to dlaczego tak bardzo brakuje miłości w świecie?

Miłość jest naturalna, ale nasze serca są pełne negatywnych emocji, które przeszkadzają im otworzyć się na miłość. Te negatywne emocje wynikają ze stale niezaspokojonych potrzeb, nieuzasadnionych oczekiwań wobec życia, które prowadzą do frustracji, z ideałów wpajanych nam przez otoczenie, często opartych na konkurencji, a nie współpracy z innymi, itp. Prawdziwa miłość nie pojawia się z rzekomej potrzeby lub oczekiwania i na pewno nie z konieczności konkurencji z innymi. Miłość jest bezwarunkowa i w pełnym rozkwicie pojawia się w naturalny sposób u istot umiejących kochać.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.