Juris Bodnieks – Riga / Letland

Hoe kunnen we het eeuwig geluk vinden?

Als mens is alles wat we ervaren persoonlijk terwijl geluk geen persoonlijke toestand is. Ons geluk is altijd afhankelijk van het geluk van anderen. Dit gezegd hebbende, wanneer we in staat zijn uit het spel van verleden en toekomst te blijven, nemen we vrede met het moment. Daar waar het leven zich afspeelt in waarheid en liefde. Daar en alleen daar vinden we verbinding met onze ware natuur.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.