Rosemary Shoneyin – Lagos / Nigeria

Wat is uw diepste wens?

Mijn diepste wens verschilt niet van mijn diepste visie. Ik zie in de hele wereld een nieuwe denkwijze in ontwikkeling, en daaruit ontstaat er een nieuwe levenswijze. Het komt al voor velen tot uitdrukking in een passender en harmonieuzer gedrag en zal op termijn ieder mens onvermijdelijk ertoe brengen te handelen als verantwoordelijke bewoner van deze kleine planeet Aarde.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.