Vintsent Kolas – Mińsk / Białoruś

Dlaczego powinniśmy medytować? Czy medytacja jest korzystna dla wszystkich?

Poprzez medytację staramy się przeżywać rzeczywistość w nas samych. Jest to sposób, aby dowiedzieć się kim naprawdę jesteśmy i lepiej zrozumieć, co jest istotne w życiu. To pomaga nam zjednoczyć się z jedynym prawdziwym ruchem, bez pomocy naszej pamięci. Medytacja jest bezpośrednią konfrontacją z obecną chwilą. Jest to świetny sposób na obserwowanie siebie, naszych odczuć, myśli, powracających uczuć i naszego stylu życia.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.