Marco Borodina – Rzym / Włochy

Co Pan sądzi o obecnym stanie moralności i wartości?

Istnieją ogromne różnice międzykulturowe, ale trzeba przyznać, że ogólnie sytuacja jest nieciekawa. Jesteśmy świadkami zatrważającego upadku obyczajów, zarówno w zakresie edukacji, jak i rozrywki i wspólnego życia. Wystarczy włączyć telewizor, aby to zauważyć. Informacje nie są niczym więcej, jak narzędziem propagandy i podziału wśród mas. Programy rozrywkowe, które zajęły główne miejsce, sprowadzają człowieka jedynie do poziomu konsumenta, i zdecydowanie są produktem konsumpcyjnym. Nie ma czemu się dziwić, że relacje ludzkie ograniczają się do coraz bardziej jałowych dyskusji i wymiany zdań, które są coraz płytsze.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.