Marco Borodina – Rome / Italië

Wat vindt u van de huidige stand van normen en waarden?

Op het vlak van moraal en ethiek zien we grote verschillen tussen culturen, maar in het algemeen kunnen we stellen dat de situatie pijnlijk is. Er is een alarmerende daling van ethische waarden en dat is vooral te zien op het vlak van entertainment en in onze relatie met de ander. We hoeven alleen maar de televisie aan te zetten om te zien hoe informatie niets meer is dan een propaganda-instrument om verdeeldheid te zaaien onder de massa’s. Amusementsprogramma’s, die een dominante plaats hebben ingenomen, leiden niet alleen naar meer behoefte aan consumptie maar verlagen de mens zelf tot niets meer dan een consumentenproduct. Geen wonder dat vandaag de dag de meeste relaties tussen mensen zich beperken tot steriele discussies en uitwisselingen die zeer weinig diepgang hebben.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Nederlands and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.