Ścieżka duchowa

Wszyscy mamy jakąś misję w swoim życiu, duchowe wyzwanie, aby z odwagą i ufnością stawić czoła naszym obawom. To wyzwanie musimy podjąć:

– rozpoznając możliwości, jakie mogą nam przynieść obawy.
– wyciągając wnioski, które nieodłącznie wiążą się z nimi.
– przezwyciężając słabości, jakie te obawy budzą.
– rozwijając nasz unikalny aspekt boskiej mocy.

Ten posiadany przez nas boski potencjał jest prawdziwym wyrazem naszego życia. Prywatną i ekskluzywną ścieżką dla każdego z nas. Ścieżką pełną niespodzianek i odkryć, na której uczymy się rozwijać nasze podstawowe możliwości i wyrażać miłość przez współczucie, przebaczenie, hojność i mądrość.

Owszem, ścieżka ta może być trudna. To ścieżka, na której musimy walczyć i nauczyć się dokonywania właściwych wyborów. Ale jest to także ścieżka, na której możemy znaleźć boskie wskazówki. Ścieżka, która wzywa nas do przezwyciężenia naszych niskich potrzeb i szkodliwych przyzwyczajeń. Ścieżka, która zaprasza nas do wzniesienia się na wyższy poziom świadomości.

Duchowa ścieżka prowadzi nas poza naszą ograniczoną wiedzę i pomaga nam zrozumieć, krok po kroku, prawdziwe znaczenie doświadczenia, które nazywamy życiem!

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.