Miejsce wolnego wyboru w uniwersalnym porządku

Prawa wszechświata, od głównego prawa przyczyny i skutku do najbardziej podstawowych praw fizycznych mają równe zastosowanie do wszystkich nas. Każda istota musi się im podporządkować. I tylko nasza osobista relacja z Bogiem powoduje, że różnimy się między sobą i tworzy naszą prawdziwą niepowtarzalność.

Nie ma potrzeby zamartwiać się ogólnymi prawami i regularnymi cyklami uniwersalnego porządku. Te siły same o siebie dbają. O wiele ważniejsze i podstawowe jest to, jak sami ucieleśniamy prawa wszechświata. Do tego wystarczy sprawdzić, w jaki sposób wykonujemy nasze prawo wyboru.

Nie ma wątpliwości, że każdy wybór prowadzi do konsekwencji. Jest to uniwersalna prawda, innymi słowy, prawda, która istnieje w każdym miejscu, w każdym czasie i dla każdego z nas.

Nie ma też wątpliwości, że możemy wpływać na jakość tych konsekwencji w naszym życiu, zdając sobie lepiej sprawę z charakteru naszych intencji. I właśnie fakt, że wszyscy mamy wolny wybór przy określaniu własnych intencji, jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że wszyscy mamy głęboko intymny związek z tym, co boskie.

About Alex Mero

Author of "Legend of a Nomad" and soon to come, "The Lucid Voice". Novels based on spirituality and philosophy, written in a fictional setting
This entry was posted in Blog / Polski. Bookmark the permalink.

Comments are closed.