Tag Archives: edukacji dzieci

Veerle Roche – Gandawa / Belgia

Co według Pana jest najważniejsze w edukacji dzieci? Edukacja w jak największym stopniu powinna opierać się na życzliwości. Człowiek jest istotą wrażliwą i emocjonalną, która dzięki temu posiada wrodzoną dobroć. Ta wrażliwość jest podstawą moralności, ale ponieważ emocjonalność łatwo przeradza … Continue reading

Posted in Blog / Polski | Tagged , , , | Leave a comment